ZREALIZOVANÉ V ROKU 2017

Hasičská zbrojnica v Gerlachove

Preložka žeriavovej dráhy v Bardejove

Asanácia skladu v Bardejove

Multifunkčné ihrisko v Kružlove

Nadstavba administratívnej budovy Laster v Bardejove

REALIZÁCIA PLÁNOVANÁ V ROKU 2017

Komunitné centrum v obci Chmiňany

REALIZÁCIA PLÁNOVANÁ V ROKU 2018

Prístavba haly EGE - Slovakia v Bardejove